Regler og etik

Regler og etik

Fiskeri uden fiskebillet eller ved fiskeri med flere stænger, end der er påført fiskebilletten pålægges en bøde på 400 kr. eller 55 €.

Ved gentagelse medfører det bortvisning.

REGLER FOR FISKERI

Forfodring og fiskeri med maddiker er forbudt.

Gyldig fiskebillet skal indløses inden fiskeri begyndes. Der må kun fiskes med det antal stænger, der er betalt for. Fiskeaffald må kun lægges i beholdere ved rensebordene.

Vis hensyn overfor andre.

LYSTFISKER ETIK

Fisk er levende skabninger, og de skal behandles derefter.

Fiskene aflives straks efter, at de er landet. Vil du ikke beholde en fisk, skal den udsættes igen på nænsom vis. Fisk ikke for tæt på andre, vis hensyn når der kastes ud.

Hunde skal føres i snor. Læg affald i de opstillede affaldsstativer, som findes ved søerne. Efterlad ikke nogen form for affald – det kan være til fare for både mennesker og dyr.