Danske ørredsøer

Danske ørredsøer

Uge Lystfiskeri & Camping er medlem af Danske Ørredsøer, som er en forening af privatejede ørredsøer fordelt over hele landet.

Danske Ørredsøer blev stiftet i 1994, og foreningens formål er at arbejde for at hæve kvaliteten ved søerne og give mange lystfiskere en god oplevelse. For at blive medlem skal virksomheden opfylde klassifikationsbestemmelsernes mindstekrav- svarende til 1 stjerne og 1 træ.

Minimumskravene er bl.a.:

  • Tilladelse til anlæg og anvendelse af søer
  • Udsætningstilladelse
  • Toilet og renseplads
  • Mulighed for affaldsbortskaffelse

Klassifikationen foretages af autorisationsudvalget.

Dette sker efter indstilling af foreningens konsulent, der forud har besøgt alle virksomheder og foretager registreringer af tilladelser og de fysiske forhold. Klassifikationen er gyldig et år ad gangen.