Faciliteter

2 rensepladser med rindende vand, hvor fiskene SKAL renses.
Kun fisk der er fanget i vores anlæg må renses her.

01

De fangede fisk kan fryses ned – enten i hytterne eller ved henvendelse i receptionen.

Der må køres til og parkeres rundt om søerne.
Max hastighed er 20 km.

Overnatning må kun ske på campingpladsen.

Rundt om søerne er der borde og bænke, der må grilles ved søerne.

Fiskestænger kan lejes i receptionen.

Uge Lystfiskeri er idag klassificeret med 5 stjerner, 4 fisk og 4 træer.
Stjernerne symboliserer faciliteter (max.5 stjerner), fisken er et udtryk for søens vandmiljø og træerne symboliserer de naturmæssige rammer (max 5 træer).